Matt Cutts o SEO: Podčiarkovníky vs. pomlčky v URL adresách

Pôvodné video: https://www.youtube.com/watch?v=AQcSFsQyct8.
Boli pridané slovenské titulky.

Ďalšie videá v originále: https://www.youtube.com/GoogleWebmasterHelp
Ďalšie preložené videá o SEO, nájdete na https://www.youtube.com/januskajan

Webmaster Central Blog: https://googlewebmastercentral.blogspot.com/
Webmaster Central: https://www.google.com/webmasters